Roční plán akcí

Předběžný plán akcí na školní rok  2019/2020

V 1. pololetí plavání pro předškoláky.

 

Září

Třídní schůzky

Výukový program v MŠ - zvířátka

Divadlo v MŠ

Výlet s předškoláky

 

Říjen

Podzimní slavnost

Koncert v MŠ

Podzimní prázdniny (PROVOZ V MŠ OMEZEN)

Výlet s předškoláky 

 

Listopad

Uspávání zahrady + opékání špekáčků

Vánoční fotografování dětí

Hovorové hodiny

Divadlo 

 

Prosinec

Divadlo 

Vánoční setkání s rodiči

Vánoční Brno - výlet s předškoláky

Vánoční nadílka

Vánoční prázdniny (MŠ UZAVŘENA)

 

Leden

Návštěva ZŠ Pastviny

Návštěva knihovny

Divadlo

Pololetní prázdniny (PROVOZ V MŠ OMEZEN)

 

Únor

Oslava 40. výročí založení školy + výstava dětských prací

Výlet s předškoláky

Jarní prázdniny (PROVOZ V MŠ OMEZEN)

Karneval v MŠ

Edukativně stimulační skupinky

 

Březen

Divadlo 

Výukový program

Den otevřených dveří

 

Duben

Probouzení zahrady - jarní úklid zahrady a opékání špekáčků

Hovorové hodiny

Fotografování ke Dni matek

Výlet s předškoláky

Velikonoční prázdniny (ČT - PROVOZ V MŠ OMEZEN

                                      PÁ, PO - MŠ UZAVŘENA)

 

 Květen

Polodenní výlet

Besídka ke Dni matek

Fotografování tříd

 

Červen

Školková olympiáda (ke Dni dětí)

Cyklovýlet pro předškoláky

Pasování předškoláků - loučení (galerie dětských prací na školní zahradě)

Oslava Dne otců (soutěživé odpoledne s tatínky)

Indiánské léto - akce pro předškoláky


© 2011-2020, Mateřská škola Brno, Absolonova 20a, příspěvková organizace