Stravování v MŠ

Informace ke stravování

 

Cena stravného :

               Strávníci 3 – 6 letí              2 svačiny + oběd      41,- Kč

                                                            přesnídávka                   9,- Kč

                                                            oběd                            24,- Kč

                                                            svačina                          8,- Kč

 

 

                 Děti, které dovrší             2 svačiny + oběd           45,- Kč

                 ve šk.roce 7 let                přesnídávka                  10,- Kč

                                                         oběd                              27,- Kč

                                                         svačina                           8,- Kč

 

 

Školné pro škol.rok 2020/2021 480,-Kč

Bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem v posledním ročníku MŠ, nejvýše 12 měsíců.

 

Platba stravného      - z účtu

                                 - trvalým příkazem

 

číslo účtu MŠ Absolonova 20a:    118231621 / 0100

 

Částky plateb budou vždy začátkem měsíce vyvěšeny na nástěnce a jsou splatné do 15. dne v měsíci.

Při platbách zadávejte, prosím, variabilní symbol, který je dítěti přidělen.

 

Vyúčtování stravného se promítne do následujícího měsíce (odečtené odhlášené obědy).

Při platbách trvalým příkazem se vyúčtování provádí 1x ročně – v měsíci srpnu.

 

Částky pro zadání stálých plateb: str. 3 – 5 letí : stravné 900,- + 480,- školné = 1.380,-

                                                                      6 letí : stravné 900,-Kč

                                                        OŠD str.7 letí : stravné 990,-Kč

 

 

Odhlašování a přihlašování obědů den předem do 14.hodin

         - v šatně do deníčku

         - telefonicky ŠJ 541 222 720

                            MŠ 541 222 716

 

Obědy je možné vyzvednout pouze 1.den nemoci do vlastních čistých nádob od 11.30 - 11.50hod. Další dny je třeba odhlásit !

 

Vydané jídlo je určené k okamžité spotřebě !


© 2011-2020, Mateřská škola Brno, Absolonova 20a, příspěvková organizace