Stravování v MŠ

Informace ke stravování

 

Cena stravného:

Strávníci 3 – 6 letí

2 svač + oběd          38,- Kč
přesnídávka  8,- Kč
oběd  22,- Kč
svačina 8,- Kč

Děti, které dovrší ve školním roce 7 let

2 svač + oběd          42,- Kč
přesnídávka  9,- Kč
oběd  25,- Kč
svačina 8,- Kč

 

Školné pro školní rok   2019/2020    480,-

Bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem v posledním ročníku MŠ, nejvýše 12 měsíců.

 

Platba stravného - z účtu, trvalým příkazem, složenkou

 

číslo účtu   MŠ Absolonova 20a   118231621 / 0100

 

Částky plateb budou vždy začátkem měsíce vyvěšeny na nástěnce a jsou splatné do 15. dne v měsíci.

Při platbách zadávejte prosím variabilní symbol, který je dítěti přidělen.

 

Vyúčtování stravného se promítne do následujícího měsíce (odečtené odhlášené obědy).

Při platbách trvalým příkazem se vyúčtování provádí 1x ročně – v měsíci srpnu.

 

Částky pro zadání stálých plateb:

3 – 5 letí          stravné 840,- + 480,- školné = 1.320,-
6 letí  stravné 840,- Kč
OŠD str.7 letí        stravné 930,- Kč

 

Odhlašování a přihlašování obědů den předem do 14.hodin.

- v šatně do deníčku

- telefonicky ŠJ 541 222 720, MŠ 541 222 716

 

Obědy je možné vyzvednout pouze l. den nemoci dítěte do vlastních čistých nádob v době od 11.30 do 11.50 hod. Další dny je třeba odhlásit!

 

Vydané jídlo je určené k okamžité spotřebě!


© 2011-2020, Mateřská škola Brno, Absolonova 20a, příspěvková organizace